عنوان کتاب، نویسنده، مترجم، شابک :
فرصت های شغلی در فروشگاه اینترنتی من و کتاب

فرصت های شغلی در manoketab.com

manoketab.com به سرعت درحال توسعه است و برای رسیدن به اهدافش به به دنبال جذب نیروهای مستعد، جوان و با انگیزه است. بیشترین نیاز ما توسعه دهندگان باتجربه، اعضای تیم فروش، اعضای تیم بازاریابی و همچنین نیروهای پشتیبانی، هستند.

فرهنگ ما

فرهنگ حاکم بر سازمان ما مبنتی بر احترام متقابل، شناخت نیازها و خلاقیت افراد استوار است. ما به دنبال افراد خلاق و ایده پردازی هستیم که توانایی درهم آمیزی نیروی اشتیاق و دانش روزآمد خود را دارند، تا همگی ما به هدف اصلی خود که همانا تبدیل شدن به تیم شماره یک در حوزه فعالیتمان است، برسیم.

موقیعت های ممکن

افراد علاقه مند می توانند رزومه خود را به آدرس manoketab@yahoo.com ارسال نمایند تا در اسرع وقت بررسی و نسبت به انجام مصاحبه اولیه اقدام شود.